Norsk
This page is only available in Norwegian

LEDIG STILLING Forsker/Seniorforsker fjernmåling

Foto: Trude Borch/Akvaplan-niva

LEDIG STILLING Forsker/Seniorforsker fjernmåling

Foto: Trude Borch/Akvaplan-niva

30 April 2024 news

Vi søker en dyktig forsker som kan designe og gjennomføre forskningsprosjekter knyttet til brukt av fjernmålingsteknologi i samspill med hav- og ferskvanns-observasjoner. Hos Akvaplan-niva vil du jobbe med å utvikle innovativ teknologi og metoder for datainnsamling, analyse og tolkning som kan benyttes til å forbedre forståelsen av prosesser i havoverflaten. Hos oss vil du møte et sterkt og kreativt fagmiljø, med stort rom for nye ideer, stor fleksibilitet og spennende arbeidsoppgaver. Akvaplan-niva er deltager i den nylig finansierte ESA Phi lab (https://philab.esa.int/) som etableres i Tromsø i 2024 og kandidaten vil jobbe med prosjekter initiert gjennom dette initiativet.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 19.05.2024
Arbeidsgiver: Akvaplan-niva
Arbeidssted: Tromsø
Stillingstittel: Forsker / seniorforsker fjernmåling
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4803844764

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre forskning basert på fjernmålingsteknologi, som satellittbilder, flyfoto og LiDAR-data, og utforske nye anvendelser for disse teknologiene, fortrinnsvis i de nordiske marine økosystemene (Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet, Polhavet).
 • Utvikle og implementere forskningsprosjekter, inkludert planlegging og gjennomføring av feltarbeid og dataanalyse.
 • Analysere og tolke fjernmålingsdata for å identifisere mønstre og trender, som f.eks. endringer i marine økosystemer (klimaendringer, industriell påvirkning og biologisk mangfold).
 • Samarbeide med tverrfaglige team av forskere, inkludert marinøkologer, felt- og data-ingeniører, for å designe og implementere forskningsprosjekter.
 • Publisere forskningsresultater i fagfellevurderte tidsskrifter og presentere forskning på konferanser og workshops.
 • Utvikle og dyrke et forskningsnettverk i fjernmålingssamfunnet

Kvalifikasjoner:

 • PhD i fjernmåling, fortrinnsvis brukt til havforskning, miljøforskning eller et relatert felt.
 • Erfaring med uavhengige forskningsprosjekter knyttet til fjernmålingsteknologi.
 • God forståelse for forskningsfeltet og evne til å utvikle nye prosjekter.
 • Kunnskap om den europeiske fjernmålingsinfrastrukturen (Copernicus, ESA, osv.)
 • Dyktig i bruk av GIS-programvare og analyseverktøy benyttet for fjernmålingsdata, som ENVI og ArcGIS, eCognition osv.
 • Sterke analytiske og problemløsende ferdigheter, evne til å håndtere store datasett.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på engelsk.

Det er en fordel om du har:

 • Erfaring med å skrive forskningssøknader.
 • Et godt etablert internasjonalt nettverk.
 • Noe kunnskap om KI anvendt på feltet fjernmåling
 • Gode ferdigheter i norsk; muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig så vel som i team.
 • Sterk organisasjonsforståelse og god på prosjektledelse
 • Effektiv og med god gjennomføringsevne
 • Innovativ og utviklingsorientert.
 • Evne til å tilpasse seg endringer og til å håndtere utfordringer.

Vi tilbyr:

 • Jobb i et utviklingsorientert og ekspanderende selskap.
 • Teamarbeid med dyktige kollegaer i et internasjonalt forsknings- og rådgivningsmiljø.
 • Faglige utfordringer og meningsfullt arbeid, hvor du kan bidra til bærekraftig utvikling av ulike næringer.
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Et godt sosialt og kreativt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser, herunder gode pensjons- og velferds-ordninger

Arbeidssted vil væreHjalmar Johansens gate 14, 9007 Tromsø, Norge


SØK PÅ STILLINGEN HER: Jobbsøkerportal - Webcruiter


Kontaktinformasjon

Anita Evenset
Anita Evenset
Avdelingsdirektør
Kjetil Sagerup
Kjetil Sagerup
Seksjonsleder

OM AKVAPLAN-NIVA

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivingsselskap i NIVA-gruppen (Norsk institutt for vannforskning). NIVA-gruppen består av stiftelsen NIVA, og de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile og NIVA China Ltd med over 400 ansatte og sterke fagmiljø. Akvaplan-niva har hovedkontor i Framsenteret i Tromsø og kontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Bergen og Reykjavik. Vi har pr i dag 130 ansatte. Vår forskningsstasjon FISK ligger på Kvaløya, ca 2 mil fra Tromsø sentrum.

Vi tilbyr rådgivningstjenester og FoU-bistand innen akvakultur for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer. Forskning er en meget viktig del av vår virksomhet og våre forskere har kompetanse innen biologi, økologi, økotoksikologi, kjemi og oseanografi. Våre viktigste kundegrupper er havbruksnæringen, energi-sektoren og ulike forskningsfond. Akvaplan-niva er ISO 9001 sertifisert og har egne kjemiske og biologiske laboratorier som er akkreditert i henhold til anerkjente standarder.

Anita Evenset
Department Director Environments
Management
Tromsø
Kjetil Sagerup
Head of Section
Environmental Impacts
Tromsø