Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Laksens svømmetrener på Akvaplan-niva

Foto: Tarald Kleppa Øvrebo ved oppdrettsmærd

Laksens svømmetrener på Akvaplan-niva

Foto: Tarald Kleppa Øvrebo ved oppdrettsmærd

4 December 2020 news

Akvaplan-niva har ansatt Tarald Kleppa Øvrebo som skal arbeide fra vårt kontor i Bergen. Øvrebo kommer opprinnelig fra Stavanger men flyttet til Bergen i 2012 hvor han tok en bachelorgrad i geofysikk. Etter noen år i oljeindustrien fattet han interesse for sivilingeniørutdanningen innen havbruk og sjømat ved Universitetet i Bergen. Han ferdigstilte sitt masterarbeide på dette studiet i vår med avhandlingen: "Growth performance and welfare of post-smolt (Salmo salar L.) reared in semi closed containment systems (S-CCS) – a comparative study". 

Arbeidet inkluderte en analyse av biologisk prestasjon og ytelse på post-smolt i S-CCS (Preline og Neptune) og en sammenligning av resultatet fra disse analysene med prestasjon og ytelse hos fisk i tradisjonelle åpner merder. Lerøy, Mowi, NORCE og CtrlAqua var samarbeidspartnere i prosjektet.

Tarald forteller at han i Akvaplan-niva primært skal arbeide med prosjektene SWIM-FIT (treningsregime på laks) og FREMMAD (produksjon av storsmolt i RAS). Ikke skal han bare bedrive svømmetrening på laks i SWIM-FIT, han opplyser at trening også er noe han liker å bedrive i fritiden, da av seg selv og hunden Maja. Vi ønsker velkommen.