Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Kan man trene rensefisk?

Kan man trene rensefisk?

11 February 2020 news

Rognkjeks og annen rensefisk som går sammen med laks og ørret i akvakulturanlegg, skal sorteres ut for gjenbruk eller human avliving før produksjonsenheten tømmes for fisk. For å etterfølge dette pålegget må vi utvikle bedre metoder for utfisking av rensefisk. Det har imidlertid vært svært utfordrende å identifisere en effektiv metode for innfangning av rognkjeks. Nå har forskere ved Akvaplan-niva undersøkt om de kan styre rognkjeksens adferd ved hjelp av lys, det vil si lære fisken å komme til et gitt punkt i merden ved hjelp av et lyssignal, hvorpå rognkjeksen blir belønnet med mat. 

Når større mengder rognkjeks er samlet på ett punkt vil det være lettere å gjenfange fisken. I videoen (link under) ser man hvordan forskerne har trent fisken til å forflytte seg til ønsket punkt i et kar. Forsøket er utført i regi av prosjektet «Gjenfangst, bedøvelse, avliving og etterbruk av rensefisk» som er finansiert av FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering). Hovedmålet med prosjektet er utvikle protokoller for effektiv utfisking, human avliving og bærekraftig etterbruk av rensefisk, enten for humant konsum eller for uttak av verdifulle enkeltkomponenter.