Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

​Høytflyvende forskere

​Høytflyvende forskere

18 May 2016 news

Akvaplan-niva har fått tillatelse til å operere droner i Norge. Det hele startet med at forsker Martin Biuw og PhD stipendiat Sofia Aniceto tok i bruk droner i studier av sjøpattedyr. Over tid så man en rivende utvikling i droneteknologi og et potensial for anvendelse av denne teknologien i andre prosjekter. Akvaplan-niva sendte da søknad til Luftfartstilsynet om tillatelse til å fly droner. Slik tillatelse er nå innvilget og Biuw og Aniceto er godkjente drone-piloter etter å ha gjennomgått grunnleggende kursing i RPAS operasjoner (Remotely Operated Aircraft - droner) ved UiT Norges Arktiske Universitet. Selv om hovedfokus for Akvaplan-niva i anvendelse av droner pr i dag er på sjøpattedyr, så ser man at utstyret i fremtiden kan anvendes til blant annet:

  • Overvåkning av oppdrettsanlegg og oppdrettslokaliteter
  • Overvåking av oljeutslipp og andre typer utslipp
  • Overvåking av algeoppblomstring

Dette er en god eksempel på at teknologi, som opprinnelig ble utviklet til fritidsbruk, har fått stor anvendelse innenfor forskning og miljøovervåking. Teknologien har over tid gjennomgått en rivende utvikling slik at man i dag snakker om alt fra små droner som kan fly i mønster, til større fly som kan dekke et stort areal og gjennom dette anvendes til å kartlegge dyr uten å forstyrre disse. Droner må fortsatt uttestes når de tas i bruk til nye formål, men ifølge våre nå høytflyvende forskere, så er anvendelsespotensialet veldig stort.