Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Høy oppløsning på bunn

Foto: Morten Thorstensen/Energi og Marine AS

Høy oppløsning på bunn

Foto: Morten Thorstensen/Energi og Marine AS

25 March 2020 news

Multistråle ekolodd

Offentlig tilgjengelige bunnkart har lav grad av nøyaktighet og oppdrettsselskap får som følge av dette et betydelig merarbeid ved planlegging og utsett av anlegg. Nå har Akvaplan-niva og Energi og Marine AS, gjennomført en svært detaljert bunnkartlegging av 14 oppdrettslokaliteter med et flunkende nytt multistråle ekkolodd fra Kongsberg Maritime. Systemet er mobilt og kan monteres på de fleste arbeidsfartøy. Vi montert dette ombord vår eminente feltbåt MS Louise. 

Området som er kartlagt inkluderer både lokaliteter i drift og lokaliteter som er i en søknadsprosess. Denne kartleggingen gir en helt enestående oversikt overbunntopografi under anlegg, ved ankerfester og gjennom hele overgangssonen til anleggene. Målingene oppfyller krav til teknisk standard (NS 9415:2009). Med dette oppsettet kan vi levere bunndata innenfor kartverkets standard til nøyaktighet ned til ca 500 meters dybde!


Ankerfeste og stasjoner for prøvetaking

Med den høye detalj-graden så vil kartleggingen blant annet gjøre mulig å posisjonere anker helt nøyaktig i forhold til bunntopografien. Ved at kartleggingen dekker hele overgangssonen til anleggene, så er kartmaterialet også et viktig hjelpemiddel ved utplassering av stasjoner for prøvetaking. Kartleggingen av overgangssonen er viktig fordi dette er i tråd med forvaltningens ønske om å undersøke hele området som potensielt kan bli utsatt for organisk påvirkning fra oppdrett.


Prosjektering smoltanlegg

I tillegg til kartlegging av matfisklokaliteter har vi gjennomført bunnkartlegging i forbindelse med prosjektering av et smoltanlegg. Her har vi kartlagt større områder med tanke på modellering av vannstrøm i fjorden for optimal plassering av inntak og utslipp fra anlegget. Kartleggingen vil også bli brukt som et verktøy i valg av selve traseen for ledningene.