Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

God fiskehelse - mer enn fravær av sykdom

Rognkjeks (Foto: Lars Olav Sparboe/Akvaplan-niva)

God fiskehelse - mer enn fravær av sykdom

Rognkjeks (Foto: Lars Olav Sparboe/Akvaplan-niva)

2 July 2020 news

Forskningssjef ved Akvaplan-niva Albert K. D. Imsland er en av bidragsyterne til boka " Aquaculture Health Management". Imsland er medforfatter på kapittel 11 i boka "Application of Biological Control: use of cleaner fish".

Boken går i dybden på helse hos fisk, krepsdyr og bløtdyr medfokus på tiltak for å forhindre sykdomsspredning, fiskeimmunologi og nye vitenskapelige metoder og teknologier for økt effektivitet i etisk og velferdmessig fiskeoppdrett. Boken vil være av interesse for havbruksaktører, veterinærer, myndigheter, forvaltning og akademikere som er interessert i bærekraftig havbruk.

Ifølge redaktørene (Kibenge og Powell) så er det unike med boka at den har et sterkt fokus på forebyggende arbeid samt en tilnærming til"fiskehelse som går ut over det tradisjonelle "fravær av sykdom". Redaktør Mark Powell uttaler følgende om boka:

«I mange år har mange veterinærer og fiskehelsebiologer betegnet fiskehelse som fravær av sykdom. Dette er nå i endring og fisk og virvelløse dyr i akvakultur blir nå sett på som produksjonsdyr og graden av domestisering er betydelig. Denne boken representerer den første omfattende tilnærmingen til å lære mer om forebyggende helsearbeid hos akvakulturorganismer. Boken samler viktige temaer i både et konseptuelt og praktisk forvaltningsperspektiv for styring av fiskehelse i havbruk. Forlaget planlegger også oversettelse av boken til mandarin og spansk for å nå det bredere internasjonal publikum innen akvakulturhelse»

De andre bidragsyterne på kapittel 11 er Gyri T. Haugland (Universitetet i Bergen førsteforfatter) Patrick Reynolds (Gildeskål Forskningsstasjon AS (GIFAS) og Jim Treasurer (FAI Aquaculture, Ardtoe Marine Research Facility).

Abstract Chapter 11 "Application of Biological Control: use of cleaner fish".

Cleaner fish (wrasse and lumpfish) are now used as a biological control for sea lice on commercially farmed salmon in Europe and Canada. Use of cleaner fish is an environmental and efficient alternative for removal of sea lice. In order to remove lice efficiently, the cleaner fish need to be healthy and the welfare of the cleaner fish is of major importance. Farmed cleaner fish is preferred due to better disease control through vaccination and screening programs. Strict regulations for harvesting wild caught wrasse are needed to ensure their long-term vitality. In this chapter we summaries the current knowledge of cleaner fish management, applications and challenges, including broodstock, hatchery, transport and deployment in net pens. Further, the chapter gives an overview of diseases, antibacterial treatment and vaccination and what is known about nutrition requirement and health status. Finally, parameters useful for monitoring the health status of the cleaner fish and ethical considerations are discussed.

Key words

wrasse, lumpfish, lumpsucker, cleaner fish, salmon lice, deployment, diseases, vaccination, health management, veterinary health plan