Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

GLIDER prosjektet - bidrag til økt beredskap i nord

Fra venstre: Terje Kristensen (Direktør UAV Andøya Space Center), Kapteinløytnant Stein Magne Eidissen (Kystvakta), Salve Dahle (Direktør Akvaplan-niva). Foto: Akvaplan-niva/Trude Borch

GLIDER prosjektet - bidrag til økt beredskap i nord

Fra venstre: Terje Kristensen (Direktør UAV Andøya Space Center), Kapteinløytnant Stein Magne Eidissen (Kystvakta), Salve Dahle (Direktør Akvaplan-niva). Foto: Akvaplan-niva/Trude Borch

18 June 2019 news

I dag innledet direktør ved Akvaplan-niva Salve Dahle på Arctic Drone event som arrangeres på Framsenteret i Tromsø. I sitt foredrag oppsummerte han erfaringene etter 3 år med innsamling av havdata ved hjelp av såkalte glidere (ubemannede havdroner).

Det overordnede temaet for arrangementet er anvendelse av autonome systemer til økt atomberedskap og miljøovervåkning i sårbare områder.

Arrangementet er i regi av NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon.