Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Effekter av oljesøl på torsk i Lofoten

Effekter av oljesøl på torsk i Lofoten

30 March 2017 news

En ny rapport fra Akvaplan-niva beskriver resultater fra forskning på effekter av oljesøl på torsk i Lofoten. Beregningene er gjennomført ved hjelp av modellsystemet SYMBIOSES. Rapporten oppsummerer resultatene fra en rekke simulerte oljeutslipp i det marine økosystemet utenfor Lofoten og den beskriver modellens oppbygging. Partnere i prosjektet er Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, SINTEF, og UiT – Norges Arktiske Universitet. 

Link til pdf versjon av rapporten nedenfor. 

Effekter av oljesøl på torsk i Lofoten
En ny rapport fra Akvaplan-niva beskriver resultater fra studie av effekter av oljesøl på torsk i Lofoten. Beregningene er gjennomført ved hjelp av modellsystemet SYMBIOSES. Rapporten oppsummerer resultatene fra en rekke simulerte oljeutslipp i det marine økosystemet utenfor Lofoten og den beskriver modellens oppbygging. Partnere i studien er Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, SINTEF og UiT.