Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Dronningen av Bjørnøya

Anita Evenset (til venstre) og Marianne Frantzen i felt på Bjørnøya (Foto: Guttorm Christensen/Akvaplan-niva)

Dronningen av Bjørnøya

Anita Evenset (til venstre) og Marianne Frantzen i felt på Bjørnøya (Foto: Guttorm Christensen/Akvaplan-niva)

11 February 2021 news

I forbindelse med FNs Internasjonale dag for kvinner i forskning portretterer partnerne i "Arven etter Nansen" kvinner som er tilknyttet prosjektet. Fra Akvaplan-niva falt portrett-valget på Anita Evenset. For 30 år siden, mens Evenset fortsatt var student i akvakultur ved UiT i Tromsø, ble hun "headhuntet" til konsulentselskapet Akvaplan som første kvinnelige fagansatt i en stab på 12 personer. Etter mange års grundig feltarbeid på Bjørnøya ble hun også den første "Akvaplanist" med en doktorgrad på et prosjekt utviklet i selskapet. Temaet var miljøgifter og Evenset gjorde svært oppsiktsvekkende funn med data fra Ellasjøen på Bjørnøya. I de 30 årene som har gått siden hun ble ansatt i bedriften, har Evenset vært helt sentral i selskapets vekst til 130 ansatte samt i utvikling av Akvaplan-niva fra et rent konsulentselskap til et velrenommert forskningsmiljø. I dag er hun avdelingsdirektør med ansvar for 50 ansatte samt for strategisk ledelse innen fagområdet miljø.

Tidligere direktør ved Akvaplan-niva Salve Dahle, som i sin tid head-huntet Anita til selskapet, beskriver henne som faglig dyktig, nøye, omgjengelig, diplomatisk og litt for beskjeden. "Jeg tok på meg oppgaven å forsøke å få Anita til å bli litt tøffere, mer frempå. Det hjelper jo ikke å være faglig dyktig dersom ingen vet om det. I oppstarten var vi jo også avhengig av å etablere oss i markedet, få oppdrag og selge oss inn." Selv sier Anita at deltakelse i lederutviklingsprogrammet "Female Future" hjalp henne til å bli tryggere blant annet i forbindelse med presentasjoner. "Lederprogrammet inkluderte både presentasjonsteknikk, retorikk og mediehåndtering" forteller hun. På spørsmål om hun er opptatt av likestillingsproblematikk svarer hun: "Det er selvfølgelig et viktig tema, men jeg har ikke fokusert så mye på dette i jobbsammenheng. Jeg har alltid tenkt at det viktigste er at man gjør en god jobb. Men, jeg var i en periode medlem i kvinnenettverket "Ladies Circle". Det var for så vidt interessant, spesielt siden vi gjennomførte mange bedriftsbesøk i regionen som var lærerike."

Anita Evenset (venstre) og Marianne Frantzen med feltutstyr på Bjørnøya (Foto: Guttorm Christensen/Akvaplan-niva). 

Om den første perioden i Akvaplan-niva forteller hun at hun ble kastet ut på dypt vann. "Det første prosjektet som jeg fikk i hendene var et prosjekt knyttet til miljøgifter fra petroleumsnæringen. Dette var i en periode med økende forståelse av hvordan klororganiske miljøgifter som PCB og DDT blir akkumulert i næringskjeden og vi skulle studere om oljeprodukter akkumulerte på samme måte. Jeg hadde jo studert akvakultur og akvatisk fysiologi og kunne ingenting om hverken petroleum eller økotoksikologi så da var det bare å sette seg inn i tematikken", forteller Anita. Hun føyer til at hun ikke følte seg særlig høy i hatten da hun som 26 åring, som eneste kvinne blant dresskledde menn, skulle presentere resultatene fra nevnte prosjekt i et seminar på Hurtigruten, men at det likevel gikk bra fordi hun var godt forberedt. 

"Hun setter seg alltid godt inn i ulike tema som hun jobber med. Man er alltid trygg på at hun leverer kvalitet. Anita er ekstremt til å stole på faglig", forteller Dahle. Han sier videre at dette var særdeles viktig den gang det var få ansatte i bedriften, og hver enkelt måtte jobbe med ulike tema. "Jeg tror nok at det at jeg er nokså pragmatisk av natur og ikke spesielt nerdete med tanke på kun å dypdykke i ett spesielt forskningsfelt, har gjort det mulig å vokse med oppgavene i et anvendt forskningsmiljø", sier Evenset.

Dahle forteller: "Da selskapet var i etableringsfasen var det vanskelig for oss å rekruttere kvinner. Vi var jo et høyst usikkert økonomisk foretakende. Men Anita var sporty og takket ja, og hun har siden alltid vært positiv til å ta på seg nye oppgaver. Ett eksempel er at Akvaplan-niva tidlig var tungt inne i utviklingen av en metodikk for å studere miljøeffekter fra petroleumsnæringen. Over tid har vi tilpasset denne metodikken til overvåking av miljøeffekter av akvakultur, og Anita har vært og er svært viktig i dette arbeidet.

Videre forteller Dahle at da Akvaplan-niva fikk sitt første NFR-finansierte prosjekt innen miljøsektoren i 1996, 12 år etter selskapsetableringen i 1984, ble Evenset viktig i overgangen fra et rent konsulent-selskap til dagens forsknings- og rådgivningsselskap. Nå leder jenta som vokst opp på det lille tettstedet Fauske i Nordland altså 50 forskere og rådgivere innen fagområdene miljøutredning og - overvåking, økotoksikologi, økosystemforståelse og oseanografi. 

Selv om vi har titulerer henne som "Dronningen av Bjørnøya" så leder hun ikke som en dronning, men navigerer med samme faglighet og ydmykhet som hun kom inn i selskapet med. Hun er altså ikke "høyt på sin hest", men en høyt skattet kollega og leder, det er hun.

Av: Trude Borch, Akvaplan-niva