Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Drone til kartlegging av plastsøppel

Dronen opereres av Morten Thorstensen, Akvaplan-niva

Drone til kartlegging av plastsøppel

Dronen opereres av Morten Thorstensen, Akvaplan-niva

9 September 2020 news

Akvaplan-niva leder prosjektet DIMARC (Detecting, identifying and mapping plastic in the Arctic using robotics and digital solutions) finansiert av Handelens Miljøfond. Formålet med prosjektet er kartlegging av  plastsøppel på strender i Nord-Troms og Finnmark ved hjelp av drone. 

Prosjektet har nå hatt sin oppstart og Morten Thorstensen og Frank Beuchel fra Akvaplan-niva har vært på feltarbeid til lokaliteter i Troms (Vannøya, Rebbenesøya) og to i Finnmark (Porsanger og Alta). Her fikk de testet ut dronen for kartlegging og kvantifisere plastforsøppling  som i all hovedsak kommer fra fiskerinæringen. 

Feltarbeidet vil bli koordinert med prosjektpartnere SALT Lofoten, som skal gjennomføre  bakkeundersøkelser, og TERRANOR som har ansvar for bildeanalyse og  kvantifisering ved hjelp av machine learning. Det blir også tatt satellittbilder av de aktuelle områder for å foreta sammenligning med dronebilder og bakkeundersøkelser (ground truthing). 

Video fra plastprosjektet DIMARC, Vannøya
Video plastprosjektet DIMARC Alta
  • Senior Scientist / Manager Digital Solutions