Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Stillingsannonse – Forsker/Seniorforsker akvakultur - produksjonsoptimalisering og fiskevelferd (AVSLUTTET)

Stillingsannonse – Forsker/Seniorforsker akvakultur - produksjonsoptimalisering og fiskevelferd (AVSLUTTET)

16 March 2023 news


Brenner du for norsk havbruksnæring og ønsker å være med på å videreutvikle denne?

Vi søker forskere/seniorforskere for å styrke vår forskergruppe på temaene produksjonsbiologi, -teknologi og fiskevelferd, med hovedfokus på laksefisk, men også rensefisk og nye marine arter. Vårt team er involvert i en rekke næringsrelevante forskningsprosjekter. Vi jobber i tett samarbeid med aktører i norsk havbruksindustri, for å bidra til videreutvikling av en bærekraftig havbruksnæring.

Vi jobber både nasjonalt og internasjonalt på viktige områder som produksjonsoptimalisering, fiskevelferd, miljøbetingelser i åpne/lukkede (RAS) systemer, lakselus, rensefisk og utvikling av nye arter i oppdrett. Vi har en egen FoU-konsesjon for laks hvor vi jobber med utsettingsstrategier og kobling land/sjø med velferd i fokus. Akvaplan-niva har i tillegg nettopp bygget en helt ny forskningsstasjon på Kvaløya i Troms med avanserte fleksible løsninger og miljøkontroll, og med muligheter for betydelig eksperimentell aktivitet.

Våre nye kollegaer har erfaring med et eller flere av ovennevnte tema og trives med å jobbe med næringsrettet forskning, ofte i skjæringspunktet biologi/teknologi, men med fisken i fokus. Vi ønsker oss kollegaer som kan delta i forskningsgruppens pågående aktiviteter, men som også kan utvikle nye prosjekter på nye forskningsområder og som liker å jobbe tverrfaglig i et dynamisk miljø.