This page is only available in Norwegian

Kan man trene rensefisk?

Kan man trene rensefisk?

11 February 2020 news

Rognkjeks og annen rensefisk som går sammen med laks og ørret i akvakulturanlegg, skal sorteres ut for gjenbruk eller human avliving før produksjonsenheten tømmes for fisk. For å etterfølge dette pålegget må vi utvikle bedre metoder for utfisking av rensefisk. Det har imidlertid vært svært utfordrende å identifisere en effektiv metode for innfangning av rognkjeks. Nå har forskere ved Akvaplan-niva undersøkt om de kan styre rognkjeksens adferd ved hjelp av lys, det vil si lære fisken å komme til et gitt punkt i merden ved hjelp av et lyssignal, hvorpå rognkjeksen blir belønnet med mat. 

Når større mengder rognkjeks er samlet på ett punkt vil det være lettere å gjenfange fisken. I videoen (link under) ser man hvordan forskerne har trent fisken til å forflytte seg til ønsket punkt i et kar. Forsøket er utført i regi av prosjektet «Gjenfangst, bedøvelse, avliving og etterbruk av rensefisk» som er finansiert av FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering). Hovedmålet med prosjektet er utvikle protokoller for effektiv utfisking, human avliving og bærekraftig etterbruk av rensefisk, enten for humant konsum eller for uttak av verdifulle enkeltkomponenter.