Norsk
This page is only available in Norwegian

Lakseklyngen utvider sin virksomhet

Lakseklyngen utvider sin virksomhet

4 February 2020 news

Lakseklyngen starter denne uken på en grundig strategiprosess som skal gi svar på hvilken retning og innhold klyngen skal ha i årene som kommer. Etter at Vest-Finnmark Rådet ble medlem fra 1. januar 2020 er det duket for både geografisk og tematisk utvidelse av klyngens fokusområde.

"Det at nye medlemmer, som Vest-Finnmark Rådet, har sluttet seg til klyngen bringer nye og spennende muligheter inn i klyngens framtidige arbeid. Det aller viktigste er at vi nå har en solid plattform der både samfunnsaktører og næringsaktører i lag kan diskutere hvordan vi kan benytte havrommet i vår region på best mulig måte", sier styreleder i klyngen Per-Arne Emaus. Dette er utgangspunktet for strategiprosessen som denne uken starter med den første av i alt tre arbeidsverksteder, der den første blir holdt i Alta, den neste i Hammerfest, og den siste mest sannsynlig i Nordkapp. Alle klyngens medlemmer og assosierte medlemmer deltar, i tillegg til inviterte gjester. "At et så pass bredt spekter av aktører i fellesskap setter seg til bords for å diskutere sameksistens i denne ressursrike geografien, er etter vår mening unikt. Vi ser på dette som en nasjonal pilot", sier Emaus.

Daglig leder i Vest-Finnmark Rådet, Bente Olsen Husby, sier i en kommentar at "medlemskommunene i Vest-Finnmark Rådet ser frem til å delta i arbeidet med å frembringe ny kunnskap på dette området. Gode og oppdaterte beslutningsgrunnlag er viktige for kommunenes drift og utviklingsarbeid, blant annet ved behandling av ulike søknader og i kystsoneplanleggingen. Det å forstå havrommet, også sett i lys av de klimatiske og miljømessige endringene som finner sted, blir stadig viktigere». Hun ser fram til å delta i arbeidet som nå starter.

Senior Adviser / Regional Manager Finnmark