This page is only available in Norwegian

Multikopter-droner til kartlegging av plastsøppel

Lars Semb fra Maritime Robotics

Multikopter-droner til kartlegging av plastsøppel

Lars Semb fra Maritime Robotics

Sist uke var det oppstart på “Remote sensing” feltarbeidet i MALINOR prosjektet på Varanger-halvøya i Øst-Finnmark. Vi kartla tre strandlokaliteter i nærheten av Vardø ved hjelp av Multikopter-droner, operert av prosjektpartner Maritime Robotics fra Trondheim. Disse lokaliter hadde tidligere blitt valgt ut i samarbeid med SALT Lofoten som er ansvarlig for kartlegging av plastsøppel på bakkenivå i MALINOR prosjektet.

Målsettingen med MALINOR - Mapping marine litter in the Norwegian and Russian Arctic Seas prosjektet er å kartlegge og beskrive typene av marint søppel i Norskehavet, Barentshavet, Polhavet og Karahavet. I “Remote sensing” delen av prosjektet skal vi sammenligne ulike metoder for visuellt kartlegging av plastsøppel i strandomrader. Til dette tar vi i bruk satellitbilder, multikopter og ving-drone flyging. I tillegg skal vi utvikle automatiske prosedyrer for bildebehandling, såkalt “machine learning”, for å enklere kunne kvantifisere plastsøppel.

På feltarbeid i Finnmark deltok drone-pilot Lars Semb fra Maritime Robotics, og Frank Beuchel fra Akvaplan-niva. Beuchel er ansvarlig for “Remote sensing” Arbeidspakke i MALINOR prosjektet.

Mer om MALINOR:

Målsettingen med MALINOR prosjektet er å kartlegge og beskrive typene av marint søppel i Norskehavet, Barentshavet, Polhavet og Karahavet. Dette skal gjennomføres ved hjelp av en tverrfaglig tilnærming og gjennom samarbeid mellom norske og russiske institusjoner.

I tillegg vil prosjektet ta i bruk data fra vitenskapelig forskning vedrørende distribusjon av søppel i norsk og russisk arktisk samt identifisere pågående aktiviteter på området. Formålet med dette er å etablere en felles norsk-russisk database over marin forsøpling. Kartleggingen skal gjennomføres ved hjelp av robotteknologi, digitale løsninger og GIS. Kartleggingsdataene vil deretter legges inn i en høyoppløselig havmodell med tanke på å utvikle et verktøy for å beregne hvordan marint søppel vil distribueres i havet. Resultatene av prosjektet vil bli formidlet til studenter, næringsaktører og forvaltning i Norge og Russland samt internasjonalt.

Akvaplan-niva leder prosjektet ved Lionel Camus. Fra Akvaplan-niva deltar også Alexei Bambulyak (Russlands-koordinator) og Trude Borch (kommunikasjonsansvarlig). Andre norske prosjektpartnere er SALT Lofoten, Maritime Robotics, UNIS, NILU, GRID-Arendal, Meteorologisk Institutt, UiT – Norges arktiske universitet og TerraNor. De russiske partnere er MMBI KSC RAS, the State Oceanographic Institute, the Association Marine Heritage og WWF Barents Sea Office.

Prosjektet er finansiert til slutten av 2020 av Norges Forskningsråd (NORRUSS Pluss program). 

  • Senior Scientist / Manager Digital Solutions

  • news published 2019-10-09