This page is only available in Norwegian

GLIDER prosjektet på Arctic Drone Event 2019

GLIDER prosjektet på Arctic Drone Event 2019

21 May 2019 news

Den 18. juni presenterer direktør ved Akvaplan-niva Salve Dahle resultater fra prosjektet med havgående droner GLIDER på Arctic Drone Event på Framsenteret i Tromsø. Bakgrunnen for arrangementet er at økt trafikk av reaktordrevne fartøy og transport av radioaktivt materiale i våre kyst- og havområder gir nye utfordringer innenfor beredskap og overvåkning. Konferansen skal belyse følgende spørsmål: Hvilke ressurser kan vi bruke dersom det skjer en hendelse eller ulykke? Kan det få konsekvenser for liv og helse, miljø, lokalsamfunn og næringsinteresser? Er kunnskapsgrunnlaget for å håndtere slike hendelser og redusere konsekvenser godt nok, og har vi de riktige verktøyene til å hjelpe oss?

PROGRAM Arctic Drone Event 2019 Tromsø
  • Senior Scientist / Manager Digital Solutions