Med øye for næringsutfordringer - forskningens bidrag til verdiskaping

Med øye for næringsutfordringer - forskningens bidrag til verdiskaping

I 2011 arbeidet forskere ved Akvaplan-niva med et prosjekt som de faktisk selv tenkte hadde et noe merkelig tema. De ville studere om rognkjeksen var en effektiv spiser av lakselus samt identifisere metoder for effektiv rognkjeksoppdrett. I dag tas kunnskapen som ble generert gjennom dette og senere prosjekter i bruk av en rekke norske oppdrettsaktører. Akvaplan-niva sitt første rognkjeksprosjekt ble gjennomført i samarbeid med Nordlaks og Gildeskål forskningsstason (GIFAS). Senere har instituttet arbeidet med en rekke ulike partnere på tematikken rognkjeks. Den spennende ferden fra forskning til verdiskaping knyttet til oppdrettsnæringens utfordringer med lakselus, beskrives nærmere i en artikkel i siste utgave av Norsk Sjømat.

nyhet publisert 2015-11-02