Where wild krill are

2023-09-20 (engelsk)

The FAABulous Eva Leu

2022-02-11 (norsk)

PostDoc Snow Crab

2019-12-02 (engelsk)

Green activity in the dark

2018-06-20 (engelsk)

Grenseløs plast

2018-01-18

​A taste for jellyfish

2018-01-02 (engelsk)

Kunst av plast

2017-05-18

FAABulous cruise at Svalbard

2016-05-08 (engelsk)

Forskningspublikasjoner

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2004

1999