Forfatter

1 Akvaplan-niva (tidligere ansatt)

Håvard Espenes
University of Oslo
Akvaplan-niva

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
full versjon
https://egusphere.copernicus.org/preprints/2023/egusphere-2023-214/egusphere-2023-214.pdf
sitert (antall ganger)
0
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2023-09-27