Oppdrett og påvirkning havbunn

2020-02-11 (Norwegian)

Marine drones on Svalbard

2019-11-11 (Norwegian)

Research publications

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

1997

1995

1990